TİS
 • BU KRİZİ BİZ YARATMADIK, FATURAYI BİZ ÖDEMEYECEĞİZ!
 • KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞKANLIĞINA / OMBUDSMAN’A BAŞVURU DİLEKÇELERİ
 • SENDİKAL ÖRGÜTLENME HAKTIR TARİŞ İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR.
 • “TEK ADAM REJİMİ DEĞİL; EMEKTEN YANA, EŞİTLİKÇİ ÖZGÜRLÜKÇÜ, LAİK DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET”
 • HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) HEYETİ SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ
 • TOPLU SÖZLEŞME YENİLENSİN
 • KESK, KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA!
 • MUĞLA İLİ ÖRGÜTLENME GEZİSİ
 • MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYEMİZ NURETTİN POLAT SERBEST BIRAKILSIN
 • ZONGULDAK BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİK
 • ZONGULDAK KİLİMLİ BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİK
 • ZONGULDAK ÇATALAĞZI BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİK
 • ZONGULDAK MUSLU BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİK
 • FRANSA BÜYÜK ELÇİLİĞİ YETKİLİLERİ SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ
 • DİSK’DEN SENDİKAMIZA ANLAMLI ZİYARET

[wysija_form id=”1″]

AÇIKLAMALAR

HABERLER

ÖRGÜTLENME

HUKUK

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVADA DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ.

14.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1. maddesi ile getirilen Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 4. maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinde... Devamını oku